BIBIN

Ditt informasjonsbibliotek på nett

Hjem » Boligadvokater hjelper til ved tvister

Boligadvokater hjelper til ved tvister

Thuja hekkplanter

I mange situasjoner kan det være praktisk å benytte boligadvokater fremfor eiendomsmeglere når man skal selge bolig, og også i noen tilfeller når man skal kjøpe. Hvis salget innebærer spesielle omstendigheter som ikke er helt opplagte juridisk, så kan det være nyttig at det er boligadvokater som håndterer salget, eller i alle fall at boligadvokater kan benyttes for juridisk assistanse.

Når det oppstår tvister, eller det er feil på boligen du har overtatt eller solgt, da er det ekstra viktig å ha den juridiske kompetansen til boligadvokater tilgjengelig slik at du kan få foretatt en vurdering av problemstillingen og kan få løst tvisten eller mangelen på best mulig måte for begge parter. I tilfeller hvor det kommer frem feil eller mangler på boligen, er det i dag svært vanlig at man har forsikring i tilfelle det skulle dukke opp noe man ikke visste om. I så fall vil kjøper sitte i en situasjon hvor de står overfor advokatene til forsikringsselskapet, som kan være en enda større utfordring.

Boligadvokater for kjøp og salg av eiendom

Dersom man står overfor et eiendomssalg eller kjøp som ikke er helt trivielt juridisk, kan det være en fordel at salget håndteres av boligadvokater. På den måten får man umiddelbart tilgang på den nødvendige juridiske informasjonen. Om man benytter en vanlig megler for et salg som er noe komplisert juridisk, kan man risikere at en vanlig megler ikke kan følge sine vanlige rutiner i forhold til salget, og at salget da blir forsinket.

Kontrakts-tvister ved boligkjøp

Kontrakts-tvister er ikke helt uvanlig rundt boligkjøp. Ikke alle er vant til eller i stand til å vurdere det juridiske rundt et boligsalg, og kan derfor signere en kontrakt uten egentlig å vite hva de signerer. Man Kan da oppdage i etterkant at avtalen ikke betydde det man antok, eller som en megler informerte dem om, og da kan det være lurt å benytte boligadvokater til juridisk bistand.

Skader på solgt bolig

Den mest vanlige konflikten rundt kjøp og salg av eiendom oppstår rundt skader på bolig som ikke har vært synlige på visning. Mange opplever at det er skader på boligen som man ikke var klar over på visningen som man kanskje burde ha visst. Men det er ikke alltid lett å oppdage en skade. I dag bruker man kortere tid på å vurdere et boligkjøp enn man gjør for å vurdere innkjøp av en ny TV i hjemmet. Dette skyldes at boliger i noen byer omsettes ekstremt raskt. Man får som oftest i underkant av en time på å vurdere boligkjøpet, og budrundene starter ofte dagen etter visning og er avgjort på få timer.

Om man opplever å oppdage skader etter boligkjøpet, kan det være nødvendig med juridisk assistanse fra boligadvokater slik at man er sikker på å få det man har rett på.

Juridisk bistand ved usikkerhet

Boligadvokater kan også bistå deg hvis du er usikker. I stedet for å ta sjansen ved kjøp av bolig, er det bedre å sjekke en gang for mye. Om man benytter seg av en time hos en boligadvokat, så kan man spare mange penger om det skulle vise seg at man vurderer det man er usikker på feil. Boligadvokater har lang erfaring med kjøp og salg av bolig, og vet hvilke regler som gjelder i de fleste situasjoner man kan komme borti. Det er bedre å få en klar vurdering fra boligadvokater enn å ta antagelser som man bare får bekreftet av andre som egentlig heller ikke er sikre på problemstillingen. Boligadvokater er en ressurs som kan sikre at ditt boligkjøp foregår på en slik måte at det kun blir en verdi for deg, og ikke et tap.