BIBIN

Ditt informasjonsbibliotek på nett

Hjem » Hvordan opplever ansatte bytte av kantineleverandør

Hvordan opplever ansatte bytte av kantineleverandør

kantineleverandør

Når man bytter kantineleverandør eller endrer fra internt driftet kantine til eksternt driftet, så vil man måtte forvente en reaksjon fra ansatte

Hvis man bytter kantineleverandør på grunn av sparetiltak, så vil man ofte hente inn et kantinetilbud hvis man skal spare inn på forskjellige deler av tilbudet, og det kan bety i noen tilfeller at man bytter leverandører på forskjellige produkter.

Ansatte venner seg til tilbudet de har og selv om man tenker at bruk av andre produkter ikke har noen betydning, så kan dette påvirke ansattes opplevelse av kantina. Det kan derfor være viktig å vurdere tilbudet i sin helhet i forhold til byttet av leverandør, også i forhold til at prisen kan innebære endring i produktutvalget. Hvis endringene blir for store kan dette gå ut over trivselen til de ansatte, og noen kan se på dette som en reduksjon i deres velferdstilbud.

Når man trekker frem sparekniven i en bedrift, så er det ikke alltid man vurderer at dette kan påvirke trivselen til de ansatte.

Mange har vært gjennom store endringer i bedrifter hvor en og en gode tas bort i forhold til den arbeidsplassen man opprinnelig kjente. Dette kan skape frustrasjoner blant de ansatte, og det kan også ende opp med at ansatte velger å forlate arbeidsplassen.

Det som ses på som et lite kutt fra ledelsen som avgjør at man skal kutte i kostnader, kan føles stort for en ansatt som finner sin trivsel i de små verdier som finnes på arbeidsplassen. Hvis man endrer fra å kunne spise så mye salat man ønsker til at prisen dobles hvis man tar mer enn tilmålt porsjon, eller at man bytter til en ost som smaker helt annerledes enn man er vant til, så kan dette skape mer frustrasjon enn man tenker når man tar avgjørelsen i forhold til redusert kostnad.

Samme tilbud eller endret

Kantineleverandører som Ability Food tilbyr sine tjenester i forhold til kostnader, og hvis ledelsen ønsker at de reduserer kostnader, så betyr det at de tilpasser det de ønsker å tilby til den prisen man ønsker å oppnå.

Kantine

Hvis man ikke ønsker å gi ansatte en følelse av at de mister goder, så bør man vurdere et tilbud for kantinedrift som innebærer at man beholder det tilbudet man har i dag og som gir de ansatte det de forventer å finne. På den måten påvirker ikke valget av leverandør for kantinedrift trivselen blant de ansatte.

Kutt i tilbud er ikke alltid populært

Når ledelsen i en bedrift ønsker å kutte kostnader, så må man også være klar over at de ansatte merker kuttene og de går ikke ubemerket forbi. Kvaliteten i forhold til kantinedrift påvirker de ansattes trivsel mer enn noe annet.

Lunsjpausen er hellig for mange ansatte og det er for mange høydepunktet på dagen hvor man treffer andre ansatte og kan slappe av med et godt måltid. Det kan i mange tilfeller være nok å endre på typen brød man benytter før noen ansatte blir misfornøyde med lunsjpausen.

Bedriften bestemmer

Det er bedriften som bestemmer hva tilbudet for kantinedrift skal innebære for de ansatte. Hvis man ønsker å kutte kostnader, så er ikke dette en avgjørelse tatt av kantineleverandøren, men av bedriftens ledelse.

Hvis man blir bedt om et tilbud innenfor et bestemt budsjett, så vil leverandør av kantine tilpasse tilbudet for å møte ønskede kostnader. Man kan ikke alltid forvente å kunne redusere kostnader ved å bytte leverandør, men ved å benytte seg av en ekstern leverandør av kantinedrift, så vil man få en bedre kontroll over kostnader. Man kan også tilpasse tilbudet etter hvert som man ser at behovet endrer seg.