BIBIN

Ditt informasjonsbibliotek på nett

Hjem » Psykologer er like viktige som fastleger

Psykologer er like viktige som fastleger

psykolog

En psykolog jobber jo med mennesker, og ofte er det mennesker som har gjennomgått mye vanskelig og derfor behøver en psykolog flere egenskaper i tillegg til bare utdannelsen sin. Det spiller ingen rolle hvor gode papirer en har hvis de menneskelige egenskapene mangler. Nøkkelord for en psykologs personlige egenskaper er:

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Være flink til analytisk tenkning.
  • Empatisk
  • Profesjonell

Å arbeide med mennesker som har opplevd traumatiske hendelser kan være vanskelig for den profesjonelle som skal hjelpe. Det er ikke bare å ta på seg jobbeklærne og legge følelsene fra seg når en går på jobb. Å finne balansen mellom seg selv som person og seg selv som en profesjonell psykolog, og det å kunne bruke egne erfaringer i tillegg til arbeidserfaringer i hvert enkelt tilfelle, skiller de gode fra de beste.

Ikke ta med jobben hjem

Det er en kunst å la jobben være igjen på jobb når en avslutter for dagen og drar hjem. Det gjelder ikke bare for psykologer, men i alle typer yrker og bransjer. Tankene kan fort ta over når det er tid for fritid og familie.

jobben hjem

For psykologer så vil det fremdeles være mye vanskeligere enn for andre yrkesgrupper å la være å tenke på arbeidstilfellene etter at arbeidsdagen er ferdig. Det samme kan være med de tilfellene en ikke klarer å hjelpe, uansett hvor mye en forsøker. Det er viktig for en psykolog å ikke la de sakene som ikke lar seg bedre, påvirke en for mye i videre arbeid med andre.

Knytte personlige bånd

Personer som går fast til en psykolog eller terapeut kan over tid utvikle et personlig bånd til den de går i terapi hos. Det kan også være at terapeuten etter hvert føler et sympatisk bånd til dette menneske som en ser jevnlig over lang tid. Det er da ekstra viktig å være klar over dette og hele tiden arbeide med å opprettholde en profesjonell fasade til klienten. Pasienten er sårbar og emosjonelt ustabil, og det er i pasientens eget beste at grensene mellom pasient og psykolog opprettholdes.

psykolog i Oslo

Å bygge opp tillit til en psykolog i Oslo kan ta lang tid og for pasienter er det absolutt det beste å ha et langvarig og stabilt forhold til en i profesjonen.

Stadig bytte av terapeut er svært negativt for de som har behov for hjelp og dette er dessverre realiteten for mange i det offentlige hjelpeapparatet.

BUP og DPS

For barn og unge som kommer inn under psykisk helsehjelp i tidlig alder, så vil de møte psykologer i kommunenes og fylkets Barne og ungdoms psykiatrien (BUP) og senere i Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Her møter en ofte psykologer for første gang i livet og hjelpen en mottar kan være med på å hindre langvarig sykdom eller behov. I tillegg kan en ved å legge opp til et solid grunnlag skape fundamentet for videre behandling senere i livet.

BUP og DPS

Dessverre så møter altfor mange familier ofte et apparat som kan virke ustabilt hvor den unge personer til stadig må bytte psykolog. Dette oppleves som en stor påkjenning i tillegg til belastningen den syke personen og familien lever med i hverdagen.

Det som skjer, er svært uheldig når et barn eller en ungdom til stadig må bygge opp tillit til nye voksenpersoner som skal hjelpe. For hver eneste nye voksenperson et barn og en ungdom må forholde seg til, så må de åpne seg opp og fortelle om seg og alt det vanskelige om og om igjen. Ofte så resulterer hyppige skifter av psykolog til at disse unge etter hvert stenger seg og det blir vanskeligere å behandle de psykiske lidelsene de har.

Psykisk helse i forhold til fysisk helse

Hvorfor er det så stor forskjell i det norske samfunnet på psykisk og fysisk helsehjelp?

Psykisk helse

Det er i hvert fall ikke fordi det ene er viktigere enn det andre. De som lider av psykiske lidelser, vil i stor grad ha økt risiko for fysiske sykdommer og tilstander. En kan hevde med rette at begge deler må være like viktig for alle personer i et samfunn. For å få dette til så må en aggressivt gå ut og jobbe med holdningsendringer til forholdene mellom psykisk og fysisk helsehjelp.

I tillegg må det store strukturelle endringer til i selve samfunnets oppbygging rundt helsehjelp generelt.

  • Alle bør ha like stor tilgang til en fast psykolog som de har til en fastlege.
  • Systemet må være slik at en bestiller timer til psykologen på samme måte som til fastlege. Like rask timetildeling.

Alle innbyggere med personnummer bør ha rett på en fastlege og en psykolog. Skal en ha fri helsehjelp i et samfunn og gjøre det på en smart måte så er dette et godt skritt i riktig retning. Dette burde vært gjort for flere år siden og det er helt på jordet at mange må betale privat eller vente i måneder før de får time hos en psykolog.